Meetodid

Veebipõhine andmekogumine

Veebipõhine andmekogumine on tänapäeval kõige levinum viis turu-uuringute teostamiseks. Andmeid on võimalik koguda läbi Norstati süsteemi või läbi kliendipoolse andmebaasi.

  • Norstati veebipaneeli kuulub üle 650 000 vastaja 18 Euoopa riigist. Norstati uuringusüsteem toetab vastajate motiveeritust, mis tagab tõesemad andmed.
  • Üle 50% veebipaneeli liikmetest on värvatud läbi telefoniintervjuude. Keerulisema profiiliga vastajate leidmiseks (noored, väga spetsiifiliste piirkondade elanikud) kasutame kombineeritud värbamisallikaid.
  • Toimib kahepoolne suhtlus - vastajatel on võimalik meiega igal hetkel ühendust võtta ja uuringute kohta tagasisidet anda.
  • Esinduslikkuse tagamiseks ei ole võimalik vastajatel avalike veebilehtede abil paneeli liikmeks astuda. Värvatud vastajate soov veebiuuringute täitmiseks on korduvalt kontrollitud ja uuringutest osa võtmine on rangelt vabatahtlik. Veebipaneeli värbamise ja haldamise protsesside aluseks on kvaliteedistandardid ISO 9001 ja ISO 20252:2019.

­

Saadaval:
Austria \\ Belgium \\ Czech Republic \\ Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ France \\ Germany \\ Italy \\ Latvia \\ Lithuania \\ Netherlands \\ Norway \\ Poland \\ Spain \\ Sweden \\ Switzerland \\ UK

Norstat's panels are among the very best in the market - and they always deliver high quality data. The project managers are very accessible, flexible, and deliver efficiently. The good service and the reliable data delivery makes us really appreciate our cooperation with Norstat.

Norstat is our preferred fieldwork supplier. With Norstat we know that we get quick and meaningful responses and an efficient delivery of all types of research data.

Norstat has been Ennova’s preferred partner for data collection for a number of years. Norstat delivers services of a very high quality, and we are very satisfied with our cooperation.

Norstat delivers high-quality data and keeps up with the latest market trends. We are very satisfied with our cooperation with Norstat and their flexibility towards our projects.

We are extremely satisfied. Timings are always crisp with us as we are a stock-listed company, but Norstat has never disappointed us. Paired with a lot of fun in a partnership-based customer relationship this makes Norstat our number 1 choice.

Norstat is our long-time partner with whom we have carried out a number of complex and large-scale surveys. Services provided by Norstat always have very high quality standards and it is supported by Norstat team's knowledge, professionalism and responsiveness.

We have worked with Norstat while carrying out both quantitative and qualitative market research projects. Company employees are very responsive and receptive to our queries. I highly appreciate Norstat’s attitude towards work - every effort is made so that the end result matches my expectations.

Norstat’s ability to solve problems, provide professional advice, and always be there for Psyma and our needs is simply outstanding. Their efficient client service is exactly what my business needs and are always helpful, approachable, and an absolute pleasure to work with.

Ühendust võtma

Evelin Pae
Managing Director