Vastajate paneel

Norstati laia katvusega ja kõiki vajalikke sihtrühmi hõlmav vastajate paneel võimaldab eraldiseisva teenusena pakkuda ka juba teie poolt programmeeritud küsitlusele ainult vastuste kogumist. Projekti käigus on teil võimalik jälgida andmekogumise kulgu ning vajadusel toetame ning konsulteerime teid selle käigus.

Andmekogumine

Pakume mitmekülgseid andmekogumise viise, nende hulgas: veebiküsitlusi, telefoniküsitlusi, fookusgruppide läbiviimist, face-to-face andmekogumist, testostude läbiviimist ja palju muud.

Andmekogumine on üks vastutusrikkamaid ülesandeid uuringuprojekti vältel. Norstati pikaajaline kogemus väga eriilmelistel teemadel andmete kogumisel aitab saavutada kvaliteetse andmehulga.

  • Järgime oma töös erialaseid nõudmiseid andmete turvaliseks käsitlemiseks, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).
  • Keeruliste sihtrühmade puhul soovitame spetsiaalseid kombineeritud andmekogumismeetodeid esindusliku valimi saavutamiseks.
  • Andmeid on võimalik koguda nii Eestist kui välismaalt: Norstati veebipaneelid ja kõnekeskuste katvus võimaldavad esinduslike uuringute läbiviimist 18 Euroopa riigis.

Andmete esitlus

Pakume erinevaid andmete edastamise viise.

  • Meie teenuste hulka kuuluvad ka: andmete puhastamine, ankeetide tõlked, vormindamine ning andmete integratsioon.
  • Toorandmed: saame andmeid teieni tuua erinevates formaatides: CSV, Excel, SPSS, ASCII, jne.
  • Risttabelid: meie tabelites on toodud põhjalik info teie uuringu tulemuste kohta. Neid andmeid on lihtne teistesse aruannetesse ja esitlustesse sisestada.
  • Diagrammid: visuaalsed lahendused võimaldavad sisust viivitamatult ülevaate saada.
  • Dashboardid: teie vajadusest lähtuvalt koostatud raporteid saate analüüsida kus iganes ja millal iganes. Jagage saadud infot koheselt kolleegide ja klientidega (Rohem infot Dashboardide tootelehel).