Meetodid

Telefoniküsitlused

Telefoniküsitlused arvuti abiga (Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI) võimaldavad kasutada juhuvalimeid kaheksa Euroopa riigi rahvastikust, kattes suurt hulka elanikkonnast. Meie asjatundlikud ja kogenud küsitlejad vastavad oma valdkonna kõrgeimatele kvaliteedistandarditele.

  • Meie käsutuses on üle 500 CATI töökoha 8 Euroopa riigis
  • Meie telefonikeskustes tehakse nii tarbijate kui B2B sihtrühmade uuringuid
  • Keskustes on olemas kaasaegne IT taristu tõhusaks küsitlemiseks
  • Järjepideva andmekvaliteedi tagamiseks koolitame pidevalt oma küsitlejaid, jälgime küsitlusprotsessi ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist.

Meie küsitlustöö aluseks on ESOMARi tegevusjuhised. Kõik meie süsteemid ja meetodid vastavad ESOMARi reeglitele ja nõuetele.

Saadaval:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Latvia \\ Lithuania \\ Norway \\ Poland \\ Sweden

Ühendust võtma

Evelin Pae
Managing Director