Meetodid

Telefoniküsitlused

Tehnoloogia toel läbi viidud telefoniküsitlused (Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI) võimaldavad saavutada juhuvalimeid kaheksa Euroopa riigi rahvastikust. Vastajaga isikliku kontakti saavutamine aitab tõsta keeruliste uuringute andmekvaliteeti.

  • Norstati telefoniküsitlejad saavad pidevat lisaväljaõpet kaasaegsete IT-lahenduste kasutamiseks ja kõrge kvaliteedistandardi hoidmiseks.
  • Üle 500 CATI töökoha 8 Euroopa riigis tagavad kõnekeskuse paindlikkuse ja tugeva võimekuse.
  • Kõnekeskuse abil on võimalik esinduslikult läbi viia uuringuid, kus vastajate andmed ei pruugi mingil põhjusel veebis täielikult tõesed olla (isiklikud teemad, laiapõhjalised valijauuringud). Kulude optimeerimiseks on võimalik veebipõhist andmekogumist ja telefoniintervjuusid kombineerida.
  • Küsitlustöö meetodite kvaliteedistandardite aluseks on ESOMARi tegevusjuhised.

Meie küsitlustöö aluseks on ESOMARi tegevusjuhised. Kõik meie süsteemid ja meetodid vastavad ESOMARi reeglitele ja nõuetele.

Saadaval:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Latvia \\ Lithuania \\ Norway \\ Poland \\ Sweden

Ühendust võtma

Evelin Pae
Managing Director