Täisteenus

Meie täisteenus aitab teid kogu andmekogumise protsessis. Alates kiirest ja asjatundlikust projektijuhtimisest, sobiva sihtrühma väljaselgitamisest, küsimustike programmeerimisest ja disainimisest kuni andmete kogumise, korrastamise ning teile sobivas formaadis edastamiseni. Oleme paindlikud ja kohandume alati teie vajadustega.

Projektijuhtimine

Norstati pikaajaline kogemus Eesti turul on loonud tugeva kompetentsi laiapõhjaliste uuringute läbiviimiseks. Meie kogenud projektijuhid aitavad Teil jõuda kvaliteetsete tulemusteni.

Projektijuht aitab järgnevate sammude abil kogu uuringuprojekti algusest lõpuni läbi viia:

 • Alustame konsultatsioonidest, et kooskõlastada uuringu vorm ja sisu. Räägime läbi ning kinnitame olulised tähtajad.
 • Pikaajalise kogemuse põhjal oskame soovitada kõige efektiivsemat viisi soovitud andmete kogumiseks.
 • Teostame andmekogumise. Meie pidevalt täienev veebipaneel, kogenud telefoniküsitlejad ja võimalike meetodite mitmekesisus kindlustavad kvaliteetse tulemuse.
 • Anname nõu kogu projekti vältel ning hoiame klienti projekti arengutega kursis.
 • Puhastame, kaalume, vormistame andmed. Edastame andmed Teile eelistatud formaadis: toorandmetena, tabelitena, graafikutena või interaktiivsete dashboardidena.

Küsitluste programmeerimine

Küsitlused, nii veebis kui telefoni teel, on üks levinumaid andmekogumise viise. Programmerime küsitlused võimalikult kasutajasõbralikuks, et suurendada vastamisrõõmu ning tagada usaldusväärsed andmed.

Meie eesmärgiks on viia vastajateni võimalikult kvaliteetne küsitlus. Selle eesmärgi nimel värskendame pidevalt oma küsitluskeskkonda ning kaasame uuringumeeskonda kogenud programmeerijad.

 • Norstati küsitluskeskkond on pidevalt uuenev. Järgime kõige uuemaid trende küsitluste mänguliseks (gamification) ja kaasahaaravaks tegemiseks.
 • Võtame arvesse teie erisoove, lisaks pakume konsultatsiooni ka küsitluse kujundamise käigus. Eesmärgiks on koostada küsitlus, mis on objektiivne, vastajasõbralik ja mugav.
 • Norstati keskkonnas loodud küsitlused on kohandatud töötama igas seadmes, sealhulgas nutitelefonis. 

Andmekogumine

Pakume mitmekülgseid andmekogumise viise, nende hulgas: veebiküsitlusi, telefoniküsitlusi, fookusgruppide läbiviimist, face-to-face andmekogumist, testostude läbiviimist ja palju muud.

Andmekogumine on üks vastutusrikkamaid ülesandeid uuringuprojekti vältel. Norstati pikaajaline kogemus väga eriilmelistel teemadel andmete kogumisel aitab saavutada kvaliteetse andmehulga.

 • Järgime oma töös erialaseid nõudmiseid andmete turvaliseks käsitlemiseks, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).
 • Keeruliste sihtrühmade puhul soovitame spetsiaalseid kombineeritud andmekogumismeetodeid esindusliku valimi saavutamiseks.
 • Andmeid on võimalik koguda nii Eestist kui välismaalt: Norstati veebipaneelid ja kõnekeskuste katvus võimaldavad esinduslike uuringute läbiviimist 18 Euroopa riigis.

Andmete esitlus

Pakume erinevaid andmete edastamise viise.

 • Meie teenuste hulka kuuluvad ka: andmete puhastamine, ankeetide tõlked, vormindamine ning andmete integratsioon.
 • Toorandmed: saame andmeid teieni tuua erinevates formaatides: CSV, Excel, SPSS, ASCII, jne.
 • Risttabelid: meie tabelites on toodud põhjalik info teie uuringu tulemuste kohta. Neid andmeid on lihtne teistesse aruannetesse ja esitlustesse sisestada.
 • Diagrammid: visuaalsed lahendused võimaldavad sisust viivitamatult ülevaate saada.
 • Dashboardid: teie vajadusest lähtuvalt koostatud raporteid saate analüüsida kus iganes ja millal iganes. Jagage saadud infot koheselt kolleegide ja klientidega (Rohem infot Dashboardide tootelehel).