Meetodid

Silmast-silma küsitlused

Silmast-silma küsitlusi on võimalik läbi viia nii tänaval ja kaubanduskeskustes, kui ka vastaja kodus või muusikafestivalil. Selle paindliku meetodi abil on võimalik koguda vastajate vahetut tagasisidet tootele või sündmusele.

  • Meie küsitlusvõrku kuulub üle 300 küsitleja, kes kasutavad küsitlustöös kaasaegse tehnika abi (tahvelarvutid jm), võimaldades vastajatele huvitavat küsitluskogemust. 
  • Küsitlejad läbivad kvaliteetsete andmete kogumise eesmärgil koolituse.
  • Norstati koostööpartnerite võrgustik (sh kaubanduskeskused) tagavad võimaluse heaks regionaalseks katvuseks.

Saadaval:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Lithuania \\ Norway \\ Sweden

Ühendust võtma

Evelin Pae
Managing Director