Küsitlus kohaliku omavalitsuse valimisteks

Alates 2021. aastast pakume spetsiaalseid küsitluspakette kohaliku omavalitsuse valimiste eelsete reitingute jälgimiseks.

Võtke ühendust

Täpsus ja pikaajaline kogemus

Norstat on Eestis uuringuid viinud läbi juba kümne aasta vältel. Meie kogenud telefoniküsitlejad ning pidevalt täienev veebipaneel aitavad jõuda väga täpsete küsitlustulemusteni.

KOV pakett

  • Taustatunnused: vanus, sugu, rahvus, piirkond, haridustase, sissetulek, tööstaatus, leibkonna suurus (laste arv leibkonnas)
  • Standardküsitlus sisaldab vähemalt kolme suletud vastusevariandiga küsimust
  • Tulemused Exceli risttabelitena ja toorandmetena Excel/SPSS vormis
  • Orienteeruv uuringu kestvus 1-3 nädalat sõltuvalt valitud meetodist ning valimi suurusest
  • Kvaliteetse tulemuse saamiseks peab küsimuste püstitus olema võimalikult erapooletu
  • Pakume suuremahulisi valimeid vastavalt meetodile. Näiteks 50% : 50% meetodi korral: 1500 Tallinnas, 600 Tartus, 400 Pärnus, 1000 Tallinna linnaosades (uuringut on võimalik tellida ka linnaosade kaupa)
  100% (TELE) 80% : 20% (TELE+VEEB) 70% : 30% (TELE+VEEB) 50% : 50% (TELE+VEEB) 30% : 70% (TELE+VEEB) 20% : 80% (TELE+VEEB)
Harjumaa    1400 EUR 1300 EUR 1200 EUR 1100 EUR 1000 EUR
Tartumaa   1700 EUR 1600 EUR 1500 EUR 1400 EUR 1300 EUR
Pärnumaa    2000 EUR 1900 EUR 1700 EUR 1600 EUR 1500 EUR
Ida-Virumaa   2200 EUR 2100 EUR 1900 EUR 1800 EUR 1700 EUR
Tallinn  2400* EUR 1700 EUR 1600 EUR 1500 EUR 1400 EUR 1300 EUR
Tartu   1900 EUR 1800 EUR 1700 EUR 1600 EUR 1500 EUR
Pärnu   2100 EUR 2000 EUR 1900 EUR 1800 EUR 1700 EUR
Tallinna linnaosad   2300 EUR 2200 EUR 2100 EUR 2000 EUR 1900 EUR


Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnad on kolme põhiküsimusega (lisaks sotsiaaldemograafilistele tunnustele) küsimustiku näitel. Selles hinnanäites on valimiks 500 vastajat (v.a 100% telefoniküsitlus Tallinna linnas, kus valimiks on 1000 vastajat, ning Pärnu linnas, kus maksimaalne vastajate arv on 400).

Võtke ühendust