Meetodid

Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite abil toome teieni usaldusväärsed andmed soovitud uurimisteema või sihtrühma kohta. Valime teile välja sobivaimad uuringumeetodid, mis sobituvad meie praktika ning teooriate põhjal kõige paremini püstitatud uurimisküsimusele vastuse leidmiseks. Meie kasutatavad meetodit on vastajatele mugavad ning sektori mõistes jätkusuutlikud.

Veebipõhine andmekogumine

Veebipõhine andmekogumine on tänapäeval kõige levinum viis turu-uuringute teostamiseks. Andmeid on võimalik koguda läbi Norstati süsteemi või läbi kliendipoolse andmebaasi.

 • Norstati veebipaneeli kuulub üle 650 000 vastaja 18 Euoopa riigist. Norstati uuringusüsteem toetab vastajate motiveeritust, mis tagab tõesemad andmed.
 • Üle 50% veebipaneeli liikmetest on värvatud läbi telefoniintervjuude. Keerulisema profiiliga vastajate leidmiseks (noored, väga spetsiifiliste piirkondade elanikud) kasutame kombineeritud värbamisallikaid.
 • Toimib kahepoolne suhtlus - vastajatel on võimalik meiega igal hetkel ühendust võtta ja uuringute kohta tagasisidet anda.
 • Esinduslikkuse tagamiseks ei ole võimalik vastajatel avalike veebilehtede abil paneeli liikmeks astuda. Värvatud vastajate soov veebiuuringute täitmiseks on korduvalt kontrollitud ja uuringutest osa võtmine on rangelt vabatahtlik. Veebipaneeli värbamise ja haldamise protsesside aluseks on kvaliteedistandardid ISO 9001 ja ISO 20252:2019.

­

Saadaval:
Austria \\ Belgium \\ Czech Republic \\ Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ France \\ Germany \\ Italy \\ Latvia \\ Lithuania \\ Netherlands \\ Norway \\ Poland \\ Spain \\ Sweden \\ Switzerland \\ UK

Telefoniküsitlused

Tehnoloogia toel läbi viidud telefoniküsitlused (Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI) võimaldavad saavutada juhuvalimeid kaheksa Euroopa riigi rahvastikust. Vastajaga isikliku kontakti saavutamine aitab tõsta keeruliste uuringute andmekvaliteeti.

 • Norstati telefoniküsitlejad saavad pidevat lisaväljaõpet kaasaegsete IT-lahenduste kasutamiseks ja kõrge kvaliteedistandardi hoidmiseks.
 • Üle 500 CATI töökoha 8 Euroopa riigis tagavad kõnekeskuse paindlikkuse ja tugeva võimekuse.
 • Kõnekeskuse abil on võimalik esinduslikult läbi viia uuringuid, kus vastajate andmed ei pruugi mingil põhjusel veebis täielikult tõesed olla (isiklikud teemad, laiapõhjalised valijauuringud). Kulude optimeerimiseks on võimalik veebipõhist andmekogumist ja telefoniintervjuusid kombineerida.
 • Küsitlustöö meetodite kvaliteedistandardite aluseks on ESOMARi tegevusjuhised.

Meie küsitlustöö aluseks on ESOMARi tegevusjuhised. Kõik meie süsteemid ja meetodid vastavad ESOMARi reeglitele ja nõuetele.

Saadaval:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Latvia \\ Lithuania \\ Norway \\ Poland \\ Sweden

Silmast-silma küsitlused

Silmast-silma küsitlusi on võimalik läbi viia nii tänaval ja kaubanduskeskustes, kui ka vastaja kodus või muusikafestivalil. Selle paindliku meetodi abil on võimalik koguda vastajate vahetut tagasisidet tootele või sündmusele.

 • Meie küsitlusvõrku kuulub üle 300 küsitleja, kes kasutavad küsitlustöös kaasaegse tehnika abi (tahvelarvutid jm), võimaldades vastajatele huvitavat küsitluskogemust. 
 • Küsitlejad läbivad kvaliteetsete andmete kogumise eesmärgil koolituse.
 • Norstati koostööpartnerite võrgustik (sh kaubanduskeskused) tagavad võimaluse heaks regionaalseks katvuseks.

Saadaval:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Lithuania \\ Norway \\ Sweden

Testostud

Testostud võimaldavad koguda tagasisidet kliendi tõelise kogemuse kohta ettevõtet külastades või toodet ostes.

 • Koolitatud testostlejad külastavad anonüümsena asutust, viies läbi tavapärase kliendikontakti.
 • Tagasiside hõlmab kõike, mis võib kliendile asutuses mõju avaldada, sealhulgas: ostukogemuse mugavus, teeninduse kvaliteet, üldine atmosfäär ja palju muud.

Saadaval:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Lithuania \\ Norway \\ Sweden