Meetodid

Fookusgrupid

Fookusgrupid on tihti ettevõtete tootearenduse osaks. Kui küsitlused võimaldavad ainult etteantud vastusevariantide seas valimist, siis fookusgrupid võivad spontaanse tagasiside abil anda ideid täiesti uuteks arengusuundadeks.

  • Fookusgruppe on võimalik läbi viia nii online’is kui ka näost näkku kohtumisena.
  • Fookusgrupid viiakse läbi mugavas atmosfääris, kus grupi kogenud võõrustaja abistab osalejaid vajadusel tehnilistes küsimustes.
  • Näost-näkku läbi viidud fookusgruppide jooksul pakutakse osalejatele suupisteid ja jooke vastavalt tellimusele.
  • Pakume kliendile mugava kogupaketina salvestusteenust, gruppide modereerimist mitmes keeles ning andmete tõlketeenuseid.

Norstati kontorites on spetsiaalsed fookusgruppideks sobivad ruumid vajaliku tehnikaga, sh salvestustehnika, monitorid ja mikrofonid. Linnades, kus meil spetsiaalseid fookusgruppide läbiviimiseks mõeldud ruume pole, aitame Teil sobiva asukoha leida.

Saadaval:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Lithuania \\ Norway \\ Sweden

Ühendust võtma

Evelin Pae
Managing Director