Audience Analytics

Audience Analytics hõlmab endas spetsiaalselt reklaami mõjuanalüüsile suunatud andmekogumist.

Audience Analytics võimaldab kindlaks määrata kampaaniat märganud sihtrühmad, analüüsida digitaalse reklaamikampaania mõju ja suurendada oluliselt meediakulude tasuvust.

  • Norstati üle-Euroopaline veebipaneel aitab hinnata reklaami mõju nii Eestis kui ka välisriikides.
  • Reklaami mõju paremaks hindamiseks on võimalik lisada paketti täiendavaid küsitlusi.
  • Mitmelainelise uuringu abil on võimalik ettevõtte turundustööle pidevat tagasisidet saada.

Norstat delivers high-quality data and keeps up with the latest market trends. We are very satisfied with our cooperation with Norstat and their flexibility towards our projects.

Ühendust võtma

Evelin Pae
Managing Director