Andmekogumine

Pakume mitmekülgseid andmekogumise viise, nende hulgas: veebiküsitlusi, telefoniküsitlusi, fookusgruppide läbiviimist, face-to-face andmekogumist, testostude läbiviimist ja palju muud.

Andmekogumine on üks vastutusrikkamaid ülesandeid uuringuprojekti vältel. Norstati pikaajaline kogemus väga eriilmelistel teemadel andmete kogumisel aitab saavutada kvaliteetse andmehulga.

  • Järgime oma töös erialaseid nõudmiseid andmete turvaliseks käsitlemiseks, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).
  • Keeruliste sihtrühmade puhul soovitame spetsiaalseid kombineeritud andmekogumismeetodeid esindusliku valimi saavutamiseks.
  • Andmeid on võimalik koguda nii Eestist kui välismaalt: Norstati veebipaneelid ja kõnekeskuste katvus võimaldavad esinduslike uuringute läbiviimist 18 Euroopa riigis.

Ühendust võtma

Evelin Pae
Managing Director