Suur tänu, et tunned huvi Norstati ja meie teenuste vastu!

Kui soovid ühendust võtta hinnapakkumise või lisainfo saamiseks palume saata e-kiri aadressile info@norstat.ee.


Kontori asukoht:
Norstat Eesti AS
Endla 15
10128 Tallinn
EESTI
+372 680 89 55 (üldtelefon)
+372 680 89 56 (silmast-silma küsitlused)
info@norstat.ee

Norstat kasutab telefoniküsitlustel välja helistamiseks numbrit 766 03 00. NB! Sellele numbrile tagasi helistada ei saa, mistõttu küsimusi ja kommentaare uuringute kohta ootame Norstati infomeilile.
Kuidas meid leida:
Asume Centennial ärimaja 2. korrusel.


Lisainfo:
Registreerimisnumber: 11444875
VAT kood: EE101186991


Konto andmed:
Danske Bank a/a
332121400008
SWIFT: FOREEE2X
IBAN: EE603300332121400008

Privaatsuspõhimõtted

Teie isikuandmete töötlemise ja turvalisuse eest vastutab Norstat AS, juriidilise aadressiga Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo, Norra. Me rakendame Teie isikuandmete kaitseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, nagu näiteks tulemüüride kasutamine, krüptimine ja juurdepääsu kontroll meie ruumidele ning failidele.

Veebisaidi kasutajatele

Milliseid andmeid me veebisaidi külastuste kohta kogume ja kuidas me neid kasutame:

Me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku alusel järgmistel viisidel:

Me kogume isikuandmeid, mille Te olete meile kontaktivormi kaudu (nimi ja e-posti aadress) Teiega ühenduse võtmiseks saatnud.

Veebisaidilt materjalide allalaadimiseks meile edastatud teavet (nimi, e-posti aadress, ettevõtte nimi) kasutatakse küsitud infomaterjalide saatmiseks Teie e-posti aadressile, samuti võidakse teile saata ka infomaterjalidest asjakohaseid uuendatud versioone.

Isikuandmeid, mille Te edastate uudiskirja tellimiseks (nimi ja e-posti aadress), kasutatakse Teile uudiskirja saatmiseks.

Me ei jaga kunagi Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma Teie selgesõnalist nõusolekut eelnevalt küsimata.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestab teabe Teie arvutisse. Seda kasutatakse paljudel veebisaitidel, et anda Teile külastajana juurdepääs mitmesugustele funktsioonidele, nagu sisselogimine ja varasemate külastuste meedeljätmine. Sellel veebisaidil kasutame küpsiseid, et Teie kasutajakogemust parandada. Küpsiseid saate keelata oma brauseri vastavate sätete abil.

Matomo

This website uses the open-source web analysis service Matomo. Matomo uses technologies that make it possible to recognize the user across multiple pages with the aim of analyzing the user patterns (e.g. cookies or device fingerprinting). The information recorded by Matomo about the use of this website will be stored on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Through Matomo, we are able to collect and analyze data on the use of our website-by-website visitors. This enables us to find out, for instance, when which page views occurred and from which region they came. In addition, we collect various log files (e.g. IP address, referrer, browser, and operating system used) and can measure whether our website visitors perform certain actions (e.g. clicks, purchases, etc.).

The use of this analysis tool is based on Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

IP anonymization

For analysis with Matomo we use IP anonymization. Your IP address is shortened before the analysis, so that it is no longer clearly assignable to you.

Hosting

We host Matomo exclusively on our own servers so that all analysis data remains with us and is not passed on.

Küsitlusele vastajatele

Töödeldava isikut tuvastava info tüübid

Iga kord, kui Norstat uuringuga seoses inimeste poole pöördub, töötleme me isiklikku teavet (nt võib see olla e-posti aadress või telefoninumber, nimi, vanus ja postiindeks). Isiklik teave, mida me kasutame vastajaga kontakteerumiseks, on tavaliselt kas avalikes registrites avalikult kättesaadavad andmed või klientide või kasutajate nimekirjad kliendilt, kelle jaoks me küsitlusandmeid kogume - näiteks kui teeme kliendi või töötaja rahulolu uuringuid või kasutajakogemuse uurimusi.

Norstatpaneli liikmetele kehtivad eraldi tingimused ja privaatsuspõhimõtted. [https://www.norstatpanel.com/et/andmekaitse]

Töötlemise eesmärk

Me töötleme Teie kontaktandmeid, et saaksime Teie poole uuringutes ja arvamusküsitlustes osalemiseks pöörduda. Teave, mille Te meile küsitlusele vastamise käigus annate, kantakse koos teiste vastustega andmebaasi ning edastatakse kliendile ainult üldistatud kujul statistiliseks analüüsiks.

Andmetöötluse alused

Kontaktinfot kasutatakse selleks, et saaksime Teiega uuringus osalemise eesmärgil ühendust võtta. Turu- ja arvamusküsitlustel on õigustatud huvi, sest kogutud andmed on meie kliendile otsuste tegemisel oluliseks aluseks. Meie klientide hulgas on erinevaid riigiasutusi, eraettevõtteid ja mittetulundusorganisatsioone.

Kuigi me võtame Teiega õigustatud huvi alusel ühendust, on meie küsitlustes osalemine alati vabatahtlik ning Teilt uuringute käigus saadud andmeid kogutakse Teie antud nõusoleku alusel. Teil on igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.

Teabe jagamine kolmandate osapooltega

Norstat ei jaga, müü, edasta ega muul viisil vaheta mitte kunagi Teie isikut tuvastavat infot kolmandate osapooltega, ilma et oleksite selleks eelnevalt selgesõnalise nõusoleku andnud.

Andmete kustutamine

Teavet, mida me töötleme seoses uuringutega, säilitatakse meie süsteemides kuus kuud pärast küsitlusprotsessi lõppemisest. Pärast seda kustutatakse kogu isikut tuvastav teave automaatselt.

Infoturve

Me kaitseme alati Teie isiklikku infot, kasutades nii füüsilist kui ka virtuaalset juurdepääsu kontrolli ja krüpteerides igasuguse tundliku teabe, mille Te meile annate. Norstat AS-l on IT-turvalisuse sisekontrollisüsteem, mis on heaks kiidetud vastavalt ISAE3000 kindlusstandardile.

Samuti järgime me Esomari rahvusvahelisi turu-, arvamus- ja sotsiaaluuringute ning andmeanalüüsi reegleid ja oleme sertifitseeritud kvaliteedistandardi ISO9001: 2015 järgi.

Teie õigused andmesubjektina

Me töötleme Teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele privaatsuseeskirjadele ja GDPR-ile. Teil on igal ajal õigus küsida, milliseid isikuandmeid me Teie kohta oleme salvestanud, lasta oma andmeid muuta või neid kustutada ning nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Andmekaitse spetsialist

Norstatil on andmekaitse spetsialist, kes vastutab õigusaktide järgimise eest. Temaga saab kõigi tekkivate küsimuste või murede korral ühendust võtta aadressil dpo(at)norstatgroup.com.