Choose country

Uuringu eesmärk on kaardistada inimeste ajalis-ruumilise käitumise ja sotsiaalse võrgustiku ning telefonikasutuse seaduspärad intervjuude ja mobiilpositsioneerimise andmete analüüsi alusel.

OOTAME TEID UURINGUSSE OSALEMA, KUI

  • Teie püsielukoht on Kalamaja või Priisle piirkond Tallinnas;
  • olete vanuses 25–65 aastat;
  • Teie emakeel on eesti või vene keel;
  • olete nõus osalema 1-kuulise perioodi jooksul (alates oktoobrist 2020 uuringuga liitujatele)
  • leiate aega intervjuul osalemiseks (kestusega kuni 1 tund) ja isiksusetesti täitmiseks.

UURINGUS OSALEMISEL SAATE

  • uue nutitelefoni Samsung Galaxy A40 (telefon jääb pärast uuringu lõppu Teile) või 50-eurose kinkekaardi;
  • soovi avaldanud osalejatele koostatakse uuringu lõppedes kokkuvõtlik raport teda puudutavatest andmetest;
  • panustada eesti teaduse arengusse.

Kui olete huvitatud uuringus osalema, täitke järgnev küsimustik ja saage teada, kas kindlasti sobite uuringu sihtrühma.

Uuringus osaledes laaditakse Teie nutitelefoni mobiilirakendus MobilityLog, mille abil kogutakse asukoha, kõnetoimingute, telefonikasutuse ning aja- ja asukohapõhiselt esitatud küsimuste vastusandmeid. Isikuandmete töötlemisel rakendatakse rangeid turvameetmeid, et tagada Teie andmete konfidentsiaalsus.

Näost-näkku või videokõne vahendusel toimuvate intervjuude käigus kogutakse teavet Teie jaoks oluliste tegevuskohtade, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite kasutuse, võrgustiku, kuuluvustunde ja sotsiaal-demograafilise tausta kohta. Isiksusetestiga küsitakse küsimusi isiksuseomaduste määramiseks.

Uuring on osa Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri poolt rahastatavast projektist “Ruumilise eraldatuse nõiaringi geograafiline analüüs”.

Oleme ka kokku pannud lühikese klipi vastustega osalejatel tekkinud küsimustest.

Lisainfo uuringu kohta Norstat Eesti AS kontaktisikult:

Kiti Press
kiti.press(at)norstat.ee
+372 5624 4594