Meetodid

Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite abil toome teieni usaldusväärsed andmed soovitud uurimisteema või sihtrühma kohta. Valime teile välja sobivaimad uuringumeetodid, mis sobituvad meie praktika ning teooriate põhjal kõige paremini püstitatud uurimisküsimusele vastuse leidmiseks. Meie kasutatavad meetodit on vastajatele mugavad ning sektori mõistes jätkusuutlikud.

Veebipõhine andmekogumine

Veebipõhine andmekogumine on tänapäeval levinuim viis uuringute läbiviimiseks. Pakume andmekogumist enda eelvärvatud vastajate veebipaneelist, kuid vastuseid on võimalik koguda ka kliendi andmebaasist.

 • Norstati vastajate paneeli kuulub üle 650 000 vastaja 19 Euroopa riigist. Tõstmaks vastajate motiveeritust, on vastamise eest ette nähtud ka tasu (kinkekaardid, annetusvõimalused jne).
 • Üle 90% Eesti veebipaneeli liikmetest on värvatud läbi telefoniintervjuude. Keerulisema profiiliga vastajate värbamiseks (noored, väga spetsiifiliste piirkondade elanikud) kasutame erinevaid kanaleid.
 • Toimib kahepoolne suhtlus - meie saadame vastajatele uuringukutseid ning vastajatel on võimalik meiega ühendust võtta ja uuringute kohta tagasisidet anda.
 • Kvaliteedi tagamiseks ei paku me avalikel veebilehtedel paneeli liikmeks astumise võimalust. Uuringutele vastamine on vabatahtlik ning veebipaneeli värbamise ja haldamise protsesside aluseks on kvaliteedistandardid ISO 9001 ja ISO 20252:2019.

Telefoniküsitlused

Arvuti abil läbiviidavaid telefoniküsitlusi (CATI) teeme nii juhu- kui täpselt sihitud valimite seas 8 Euroopa riigis. Telefoniküsitlusi soovitame eelistada nii ühiskondlike teemade uurimiseks, aga ka laiapõhjaliste valijauuringute ja keerulisemate, enam selgitamist vajavate, uuringute läbiviimiseks.

 • Koolitame oma telefoniküsitlejaid regulaarselt nii IT-tehniliselt kui küsitlustehnikate vallas.
 • Lai võrgustik 8 Euroopa riigis kokku enam kui 500 telefoniküsitlejaga.
 • Telefonikeskuse abil on võimalik esinduslikult läbi viia uuringuid, kus vastajate andmed ei pruugi mingil põhjusel veebis täielikult tõesed olla (isiklikud teemad, laiapõhjalised valijauuringud). Kulude optimeerimiseks on võimalik veebipõhist andmekogumist ja telefoniintervjuusid ka kombineerida.
 • Küsitlustöö meetodite kvaliteedistandardite aluseks on ESOMARi tegevusjuhised.
 • Meie küsitlustöö aluseks on ESOMARi tegevusjuhised. Kõik meie süsteemid ja meetodid vastavad ESOMARi reeglitele ja nõuetele.

Silmast-silma küsitlused

Silmast-silma küsitlusi on võimalik läbi viia nii tänaval, kontserdil ja kaubanduskeskustes, aga ka vastajate kodudes. Silmast silma küsitluse meetod on sobiv, kui soovite tutvustada oma toodet, keskkonda või teenust ning kuulata vahetut tagasisidet.

 • Eesti küsitlusvõrku kuulub üle 30 küsitleja.
 • Silmast-silma intervjuude või fookusgruppide läbiviimise asukohana pakume Tallinna kesklinna kontoris asuvaid spetsiaalselt kohandatud fookusgrupi ruume. Samuti pakume paindlikke veebilahendusi, mis võimaldavad üle-Eestilisi uuringuid läbi viia kiiresti ja mugavalt.

Testostud

Testostud võimaldavad koguda tagasisidet kliendi tõelise ostukogemuse kohta müügi- või teenindusasutuses

 • Koolitatud testostlejad külastavad müügi- või teenindusasutust kliendina, läbides eelnevalt kokku lepitud ostuteekonna võtmepunktid ning andes neile objektiivse hinnangu.
 • Tagasiside hõlmab kõike, mis võib kliendile asutuses mõju avaldada, sealhulgas: ostukogemuse kiirus ja mugavus, teeninduse kvaliteet, üldine atmosfäär ja palju muud.