Vastajate paneel

Norstati laia katvusega ja kõiki vajalikke sihtrühmi hõlmav vastajate paneel võimaldab eraldiseisva teenusena pakkuda ka juba teie poolt programmeeritud küsitlusele ainult vastuste kogumist. Projekti käigus on teil võimalik jälgida andmekogumise kulgu ning vajadusel toetame ning konsulteerime teid selle käigus.

Andmekogumine

Pakume mitmekülgseid andmekogumise viise, nende hulgas veebiküsitlusi, telefoniküsitlusi, fookusgruppide läbiviimist, face-to-face andmekogumist, testostude läbiviimist ja palju muud.

Andmekogumine on üks vastutusrikkamaid ülesandeid uuringuprojekti vältel. Norstati pikaajaline kogemus andmete kogumisel erinevate valdkondade uuringuprojektides tagab kvaliteetsed andmed.

  • Järgime oma töös erialaseid nõudmiseid andmete turvaliseks käsitlemiseks, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).
  • Keeruliste sihtrühmade puhul soovitame esindusliku valimi saavutamiseks spetsiaalseid kombineeritud andmekogumismeetodeid.
  • Andmeid on võimalik koguda nii Eestist kui välismaalt: Norstati veebipaneelid ja kõnekeskuste katvus võimaldavad esinduslike uuringute läbiviimist 19 Euroopa riigis.

Andmete esitlus

Pakume erinevaid andmete edastamise viise.

Meie teenuste hulka kuuluvad ka andmete puhastamine, ankeetide tõlked, vormindamine ning andmete integratsioon.

  • Toorandmed saame andmeid teieni tuua erinevates formaatides: CSV, Excel, SPSS, ASCII, jne.
  • Risttabelid: kogutud toorandmete põhjal koostatud risttabelites on ülevaatlik info uuringu tulemuste kohta. Sellises vormis andmeid on lihtne teistesse aruannetesse ja esitlustesse integreerida.
  • Diagrammid: visualiseeritud andmed võimaldavad sisust kiiresti ülevaate saada.
  • Dashboardid: teie vajadusest lähtuvalt koostatud raporteid saate paindlikult soovitud vaadetes analüüsida ning teiste osapooltega jagada (täpsem info dashboardide tootelehel).