Täisteenus

Meie täisteenus aitab teid kogu andmekogumise protsessis. Alates kiirest ja asjatundlikust projektijuhtimisest, sobiva sihtrühma väljaselgitamisest, küsimustike programmeerimisest ja disainimisest kuni andmete kogumise, korrastamise ning teile sobivas formaadis edastamiseni. Oleme paindlikud ja kohandume alati teie vajadustega.

Projektijuhtimine

Tänu pikaajalisele kogemusele Eesti turul, on projektijuhtidel laiapõhjaline kogemus erinevate uuringumeetoditega küsitluste läbiviimisel. See võimaldab meie klientidel saada kvaliteetseid tulemusi.

Uuringuprojekti läbiviimiseks läbib projektijuht koos kliendiga järgnevad etapid.

 • Alustame konsultatsioonidest, et kooskõlastada uuringu eesmärk, sisu ja vorm. Räägime läbi ning lepime kokku olulised tähtajad.
 • Pikaajalise kogemuse põhjal oskame soovitada sobivaimat viisi andmete kogumiseks. Norstati pidevalt kasvav veebipaneel ja kogenud telefoni- ning silmast-silma küsitlejad võimaldavad meil klientidele pakkuda mitmekesiseid meetodeid ja erinevaid uuringulahendusi.
 • Teostame andmekogumist, mille käigus hoiame klienti projekti arenguga kursis ning anname nõu kogu projekti vältel.
 • Puhastame, vajadusel kaalume ning edastame andmed eelnevalt kokkulepitud tunnuste lõikes ning formaadis. Andmed edastame teile toorandmetena (SPSS, CSV, Excel) , lisaks soovi korral graafikute või interaktiivsete kliendile sobivate dashboardidena (PowerBI, Tableau jne).

Küsitluste programmeerimine

Küsitlused, nii veebis kui telefoni teel, on üks levinumaid andmekogumise viise. Programmeerime küsitlused võimalikult kasutajasõbralikuks, et suurendada vastamisaktiivsust ning tagada usaldusväärsed andmed.

Meie eesmärgiks on viia vastajateni võimalikult läbimõeldud ja kasutajasõbralik küsitlus. Seepärast uuendame pidevalt oma küsitluskeskkonda ning kaasame uuringumeeskonda kogenud programmeerijad.

 • Norstati küsitluskeskkond on pidevalt arenev: järgime uusimaid trende küsitluste mänguliseks ja kaasahaaravaks läbiviimiseks.
 • Arvestame kliendi erisoove ning anname nõu küsimustiku disainimisel, eesmärgiga luua vastajasõbralik ja mugav uuring.
 • Norstati keskkonnas loodud küsitlused on kohandatud töötama igas seadmes.

Andmekogumine

Pakume mitmekülgseid andmekogumise viise, nende hulgas veebiküsitlusi, telefoniküsitlusi, fookusgruppide läbiviimist, face-to-face andmekogumist, testostude läbiviimist ja palju muud.

Andmekogumine on üks vastutusrikkamaid ülesandeid uuringuprojekti vältel. Norstati pikaajaline kogemus andmete kogumisel erinevate valdkondade uuringuprojektides tagab kvaliteetsed andmed.

 • Järgime oma töös erialaseid nõudmiseid andmete turvaliseks käsitlemiseks, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).
 • Keeruliste sihtrühmade puhul soovitame esindusliku valimi saavutamiseks spetsiaalseid kombineeritud andmekogumismeetodeid.
 • Andmeid on võimalik koguda nii Eestist kui välismaalt: Norstati veebipaneelid ja kõnekeskuste katvus võimaldavad esinduslike uuringute läbiviimist 18 Euroopa riigis.

Andmete esitlus

Pakume erinevaid andmete edastamise viise.

Meie teenuste hulka kuuluvad ka andmete puhastamine, ankeetide tõlked, vormindamine ning andmete integratsioon.

 • Toorandmed saame andmeid teieni tuua erinevates formaatides: CSV, Excel, SPSS, ASCII, jne.
 • Risttabelid: kogutud toorandmete põhjal koostatud risttabelites on ülevaatlik info uuringu tulemuste kohta. Sellises vormis andmeid on lihtne teistesse aruannetesse ja esitlustesse integreerida.
 • Diagrammid: visualiseeritud andmed võimaldavad sisust kiiresti ülevaate saada.
 • Dashboardid: teie vajadusest lähtuvalt koostatud raporteid saate paindlikult soovitud vaadetes analüüsida ning teiste osapooltega jagada (täpsem info dashboardide tootelehel).