Norstat Dashboards

Brändi toimivuse ülevaade võimaldab paremat mõistmist. Koguge kõik oma brändiandmed ühte kohta ja laske need visualiseerida, et nende põhjal oleks lihtsam ja kiirem järeldusi teha. Ülevaated on teie soovitud vaadetes ning formaadis ja abi alati käeulatuses. See muudab otsustusprotsessid teadlikumaks ja sujuvamaks.

Miks on hea andmeid visualiseerida?

Miks on hea andmeid visualiseerida?

  •  Kõik andmed asuvad ühes kohas, mis lihtsustab analüüsimist ning raportite koostamist.
  • Andmed on lihtsasti jagatavad ja ligipääsetavad kõigile vajalikele osapooltele.
  • Raportite vaated on kohandatud teie ärivajadustele ja brändile vastavaks.
  • Vajadusel toetavad teid meie kogenud eksperdid.

See on andmete töölaud ehk dashboard

Saate oma eelistatud formaadis põhjaliku ülevaate kõigist andmetest. Tänu intuitiivsele ülesehitusele aitab dashboard jälgida olulisi KPI-sid ning võtta vastu teadlikke otsuseid. Vajadusel toetavad teid meie kogenud eksperdid.

Kõik andmed asuvad ühes kohas, mis lihtsustab analüüsimist ning raportite koostamist. Andmed on lihtsasti jagatavad ja ligipääsetavad kõigile vajalikele osapooltele. Raportite vaated on võimalik kohandada teie ärivajadustele ja brändile vastavaks.

Kas tarbija käitumist ja eelistusi on võimalik tõeliselt mõista?

Oleme kokku pannud kuus põhimõõdikut tarbijate mõtetest ja hoiakutest aru saamiseks.

Loe edasi

Kuidas võib andmete visualiseerimine parandada tulemusi?

Viis võimalust, kuidas andmete visualiseerimine võib teie turunduse ja brändiga seotud tulemusi parandada.

Loe edasi

Põhimõõdikud teie brändiga seotud hoiakute välja selgitamiseks

Põhimõõdikud teie brändiga seotud hoiakute välja selgitamiseks

Tarbijate hoiakud ja käitumismustrid on pidevas muutumises. Seega on tähtis, et turundajad jälgiksid muutuseid tarbijakäitumises ja bränditajumises. Lisaks turundusstrateegiate kohandamisele võimaldavad need ka aru saada, kuidas hoiakutes toimuvad muutused brändi positsiooni mõjutavad.


Brändi põhinäitajate jälgimine

Brändi põhinäitajate jälgimine

Pidevalt oma brändi käekäigu jälgimine on vajalik, et mõista muutuvaid hoiakuid, käitumist ja arvamusi ning seda, kuidas need teie brändi mõjutavad.


Bränditeadlikkus

Bränditeadlikkus

 

Kui hästi on bränd tarbijate teadvusesse juurdunud?


Brändilojaalsus

Brändilojaalsus

Brändilojaalsuse mõõtmine aitab ettevõtetel mõista tarbijate emotsionaalset seost nende brändiga ja ka seda, mis seda seost mõjutab.


Soovitusindeks (NPS)

Soovitusindeks (NPS)

Mõistke ettevõtte või brändi kliendilojaalsuse tugevust ehk kui tõenäoliselt soovitaksid kliendid teie brändi oma tuttavatele ja sõpradele.